Info

Huishoudelijk reglement

Aan een lidmaatschap zijn ook enkele huishoudelijke regels gebonden, deze hebben we in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en gebundeld in een document.

​Klik hier om het huishoudelijk reglement te openen (PDF)

Preventie- en integriteitsbeleid

‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We zijn observatief naar elkaars gedrag en spreken iemand aan als hij of zij zich (onbewust) toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt.’

Onder grensoverschrijdend gedrag valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Een trainer en/of coach heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel aannames te doen.

Klik hier voor ons preventie- en integriteitsbeleid

MELDPROTOCOL

De meldcode grensoverschrijdend gedrag is bedoeld om bestuursleden van verenigingen en de bestuurder/ directie van sportbonden te ondersteunen bij een incident. De meldplicht seksuele intimidatie en misbruik rust op bestuursleden van alle aangesloten verenigingen, sportbonden en anders georganiseerde sport onder de koepel van NOC*NSF.


Klik op onderstaande link voor het protocol:

https://centrumveiligesport.nl/media/1034/181119_de-meldcode-gog-en-meldplicht-si-sport_def.pdf

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon binnen VC HHC is Mevrouw Rafke van Dijk - Engelen.
Email: vertrouwenspersoon@vchhc.nl 

 

Berichten naar dit emailadres worden direct doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon, ze zijn niet inzichtelijk voor leden, trainers, coaches of het bestuur van VC HHC